วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปกเฟสแค่เพาเวอร์พอยต์ก็เอาอยู่

โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ยิ่งเวอร์ชั่นสูงความสามารถก็สูงตามไปด้วย หลายเรื่องที่เวอร์ชั่นเก่าทำไม่ได้แต่เวอร์ชั่นใหม่ทำได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ้าฮาร์ดแวร์ของเราไหว แนะนำให้ใช้โปรแกรมตัวที่ใหม่ล่าสุดไปเลย เพราะจะได้เห็นความสามารถใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่