วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จําลองไดร์ฟง่ายนิดเดียว

1. ดาวน์โหลด โปรแกรม DAEMON Tool Lite ตามลิงค์นี้ หรือจะโหลดจากที่อื่นก็ได้แต่อาจยุ่งยาก ดาวน์โหลดเสร็จจะได้ไฟล์มาหนึ่งไฟล์ คือ DTLite4461-0328.7z
รูปที่ 1 ดาวน์โหลดโปรแกรม DAEMON Tool Lite