วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ซ่อน ลบ ตรึงแนว แถวและคอลัมน์ Excel


รูปที่ 1 แสดงการซ่อนคอลัมน์

แถวและคอลัมน์บน Excel นั้นมีมากจนใช้ไม่หมด มาดูกันว่าคำสั่งสำหรับจัดการเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้นที่ควรทราบและฝึกให้คล่องมีอะไรบ้าง

ซ่อนแถวและคอลัมน์
           กรณีที่ข้อมูลมีจำนวนแถวและคอลัมน์เยอะๆ คำสั่งนี้มีประโยชน์มาก เป็นการกรองดูข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการ ที่ไม่ต้องการจะปิดเอาไว้ รูปที่ 1 หากมองดูแค่ผิวเผินโดยไม่ได้สังเกตุให้ดีจะเห็นว่าเหมือนไม่มีอะไรพิเศษเป็นแค่ตารางข้อมูลธรรมดา แต่สิ่งที่ถูกปิดเอาไว้มีหลายคอลัมน์ นั่นคือตั้งแต่คอลัมน์ E จนถึงคอลัมน์ P รวมแล้ว 11 คอลัมน์ที่ถูกซ่อนหรือปิดเอาไว้ ตามข้อมูลตัวอย่างหากต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือดู ข้อมูลแบบฝึกหัด 4 ของนักเรียน (คอลัมน์ Q) ใช้วิธีซ่อนคอลัมน์ที่ไม่ต้องการไว้จะทำให้ดูและจัดการง่าย เกิดความผิดพลาดน้อย วิธีซ่อนแถวและคอลัมน์ใน Excel นั้นทำได้ง่ายมาก แค่ใช้เมาส์คลิ๊กตรงชื่อแถวและคอลัมน์ที่ต้องการ จากนั้นคลิ๊กเมาส์ปุ่มขวาจะมีคำสั่ง ซ่อน ให้เลือกใช้งานเลย ให้มือนิ่งๆ อย่าให้การเลือกถูกยกเลิกในขณะที่คลิ๊กเมาส์ปุ่มขวา และกรณีที่ต้องการซ่อนหลายคอลัมน์ หลายแถว ก็ใช้เมาส์ลากคลุมไปเลย

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จดหมายเวียน

จดหมายเวียน คือ จดหมายที่มีเนื้อหาเดียว มีผู้รับหลายคน หรือจดหมายที่มีข้อความในจดหมายแตกต่างกันเฉพาะบางส่วนเท่านั้น เช่น จดหมายเชิญประชุม เชิญร่วมงานสำคัญต่างๆ ที่มีเนื้อหาในจดหมายเหมือนกันหมด แตกต่างเฉพาะชื่อและที่อยู่ผู้รับเท่านั้น

ลักษณะของจดหมายเวียนในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ประกอบไปด้วยเรื่องหลักๆ 3 เรื่อง คือ

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จุดเชื่อมโยงบนหน้าเว็บ

ก่อนไปถึงคำสั่งหรือ tag สำหรับทำจุดเชื่อมโยง มาเข้าใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี้ให้เข้าใจตรงกันก่อน ถ้าพูดถึง เว็บไซต์ หมายถึงส่วนประกอบทั้งหลายทั้งปวงของเว็บไซต์เว็บหนึ่ง ต่างกันกับคำว่า เว็บเพจ หรือหน้าเว็บ ตรงที่มันเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของเว็บไซต์เว็บหนึ่งเท่านั้น พูดให้ชัดๆ ก็คือเป็นแค่หน้าๆ หนึ่งของเว็บไซต์นั่นเอง การทำลิงค์หรือจุดเชื่อมโยงนั้นไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องโยงไปยังภายนอกเว็บ ไม่ได้มีเฉพาะการทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เท่านั้น มีคำสั่ง หรือ tag หรือ attribute ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงภายในหน้าเว็บด้วยเหมือนกัน