วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

iframe ดึงหน้าเว็บอื่นมาใส่หน้าเว็บเรา

iframe เป็น Tag สำหรับดึงหน้าเว็บอื่นมาแสดงบนหน้าเว็บเรา รูปแบบคำสั่งคล้ายๆ กับ tag img ที่ใช้แสดงรูปบนหน้าเว็บ เพียงแต่ tag iframe มี tag ปิดที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน ส่วน tag img ไม่ต้องมี

รูปแบบคำสั่งที่แตกต่างกันระหว่าง tag iframe กับ tag img