วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

สีพื้นหลังปริ้นไม่ออก

นักเรียนถาม ทำไม? สั่งปริ้นแล้วสีพื้นหลังไม่ออก เป็นคำถามที่ทำให้ครูงานเข้าเล็กน้อย ก็เห็นๆ อยู่ว่างานมีพื้นหลังที่เป็นสี แต่พอสั่งพิมพ์เท่านั้นแหละ ออกมาเฉพาะข้อความไม่มีสีพื้นหลังออกมาด้วยเลย