วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

นับแบบมีเงื่อนไขใน Excel

ใน Excel มีฟังก์ชันที่เรียกว่า COUNTIF นับแบบมีเงื่อนไข เพื่อจัดการข้อมูลให้ตรงตามที่ต้องการมากที่สุด จะยกตัวอย่างการใช้งานแบบง่ายๆ ให้เห็น